Tjenester meny

REDUSER RISIKO NÅR DU SKAL ANSETTE

Management 4 U er spesialist på rekruttering innenfor økonomi/regnskap/revisjon/ finans. Vi utfører gjerne hele rekrutteringsprosessen fra a-å, eller bidrar i deler av prosessen. - Det som blir mest hensiktsmessig for ditt behov.

Det koster å ansette nye medarbeidere. Visste du at en feil-ansettelse koster i snitt 1,5 årslønn?

Management 4 U's rekrutteringsteam består av økonomer og sertifiserte rekrutterere. Trenger du en proaktiv sparringspartner, en som utfordrer deg, slik at du kan ta bedre rekrutteringsbeslutninger?

Vi hjelper deg med å profesjonalisere rekrutteringsprosessen, velge de riktige annonseringsalternativene, vurdere kandidatene underveis, intervjue og selektere, slik at det er de riktige kandidatene som er med til slutt i prosessen. Når valget av kandidat er tatt følger vi opp og sørger for en god overgang frem til den nye ansatte er onboarded i din bedrift eller avdeling.

Management 4 U har et stort nettverk av økonomer, både i Rogaland og  i resten av Norge, som bidrar til å sikre kandidattilfang når du skal ansette.

Rekrutteringsrådgiver

Vi bruker anerkjente HR verktøy, vurderingsmetoder og tester når vi rekrutterer. Vi er også opptatt av å sikre at søkerne får en god opplevelse av rekrutteringsprosessen og møtet med din bedrift.

Personlighet- og evnetester

Vår verktøykasse inneholder ulike typer tester og analyser. Vi bruker både personlighetsanalyser og personlighetsspørreskjema og evnetester. Spør oss, så bruker vi den løsningen som er best egnet for ditt behov.

Hvorfor tester vi kandidater når vi rekrutterer?

Først og fremst for å redusere risiko ved ansettelser. Det er nyttig og kostnadseffektivt å benytte seg av tester når man skal rekruttere en ny medarbeider. Det er dog viktig at testene måler det man ønsker å måle. En sertifisert rådgiver hos oss vil hjelpe deg med å velge ut den/de testene som vil gjøre at utvelgelsen av rett kandidat blir så treffsikker som mulig.

Forskning viser at tester,  sammen med de øvrige metodene man benytter (som strukturerte intervjuer, referanseintervju med fler) vil være med på å gjøre valget ditt mer presist. Det er som tidligere påpekt ikke noe som er dyrere enn å feilansette.

Vi har sertifiserte rådgivere på SHL evne og personlighetstester (OPQ32r- Verify G+) og Thomas International sine personlighetsanalyser- og evnetester (Thomas PPA).

Skal du ansette ny økonomisjef, CFO, regnskapssjef eller annen økonomirolle?

Ønsker du en rekrutterings-prat? Kontakt oss!

Aina Skailand er DNV-GL sertifisert rekrutterer.

KONSULENTUTLEIE INNEN ØKONOMI

Management 4 U er spesialisert på konsulentutleie innen økonomi som inkluderer regnskap, lønn, revisjon, finans- alle stillingsnivåer.

Management 4 U har i siden 2015 levert dyktige økonomer i Stavanger-regionen til store og små selskaper.

Vi brenner for fagområdet, og har opparbeidet oss kunnskap om hva våre kunder trenger av kompetanse i sine økonomi, finans og regnskapsavdelinger. Våre ansatte kjenner faget og kan utfordre kunder og kandidater, og sammen finne de beste løsningene.

Vi har en sammensatt gruppe konsulenter som er fast ansatt hos oss, som vi leier ut på ulike oppdrag. Denne gruppen utvides stadig og kompetansen vår styrkes.

Hos oss foretas alle intervjuer av erfarne økonomer og rekrutterere. De har lang erfaring fra næringslivet og ulike bransjer. Vi har derfor gode forutsetninger for å finne den/de kandidatene som passer til ditt behov.

Slik er Management 4U sin prosess

Vår prosess er grundig, enten det er en rekruttering til en fast stilling i din bedrift, eller det er en prosess der vi skal stille med konsulent/er. Prosessene gjennomføres av økonomiutdannede, sertifiserte rådgivere, som har god fagkompetanse både innen HR og økonomi/regnskap/finans.
 1. Innledende samtaler med  kandidat
 2. Intervju med kartlegging av fagkompetanse og vurdering av personlige egenskaper
 3. Personlighetsanalyse og evnetester på forespørsel
 4. Innhenter dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring
 5. Bakgrunnssjekk på forespørsel, via 3 parts leverandør
 6. Referanseintervjuer med rapport til kunde
 7. Oppfølging og onboarding support

Management 4 U har det fulle arbeidsgiveransvar for konsulentene. Det omfatter; lønn, skatt, arbeidsgiveravgift, forsikring og pensjon.

Vi følger opp konsulenten og sørger for god kommunikasjon gjennom hele oppdraget/prosjektet.

Her er et utvalg av roller vi har fylt det de siste 24 månedene: 

 • Accountant
 • Anti hvitvask konsulent
 • Autorisert regnskapsfører
 • BI konsulent med økonomibakgrunn
 • Business analyst
 • Business controller
 • CFO
 • Commercial analyst
 • Compliance officer
 • Compliance Manager
 • Corporate finance
 • Cost controller
 • Fakturamedarbeider
 • Financial analyst
 • Finansrådgivere med AFR
 • Inkassomedarbeider
 • Intercompany accountant
 • Intern revisor
 • Joint Venture accountant
 • Joint Venture auditor
 • Konsernregnskapssjef
 • Konsulenter med høy systemkompetanse innen ulike ERP og regnskapssystemer
 • Lønningssjef
 • Lønnsmedarbeider
 • Management for hire
 • Nyutdannede med bachelor eller master innenfor økonomi/regnskap/revisjon/finans
 • Project controller
 • Prosjektteam innen økonomi/regnskap/finans- på forespørsel
 • Registrert revisor
 • Regnskapscontroller
 • Regnskapsmedarbeider
 • Regnskapssjef
 • Revisjonsmedarbeider
 • Risk analyst
 • Senior accountant
 • Skatterådgivere
 • Statsautorisert revisor
 • Treasury accountant
 • Økonomisjef

Finner du ikke ditt behov på listen over? Kontakt oss så finner vi en løsning sammen med deg!

Management for hire 

Noen ganger er det behov for å få inn ledere som veldig raskt setter seg inn i bedriftens utfordringer og ser løsninger sammen med dere. Vi leverer Management for hire, enten ved bruk av egne leder- konsulenter, eller gjennom nøye utvalgte samarbeidspartnere.

Vi leverer management for hire innen følgende kategorier:

 • Daglig leder/ CEO
 • CFO
 • Compliance
 • Anti- hvitvask
 • Finance Manager
 • Regnskapssjef
 • Revisor
 • Intern revisor
 • Lønningssjef
 • Prosjektledelse og rådgivning ifm implementering av ERP systemer

Kontakt oss for mer informasjon!

KONTAKT OSS 

Ring 468 36 653, send epost til aina.skailand@m4u.no eller fyll inn skjema under her. Du hører fra oss innen 12 timer (alle virkedager):
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.